Co musisz wiedzieć o przejęciu zobowiązania leasingowego

Operacyjny czy finansowy leasing samochodów

To pytanie zadaje sobie każdy, kto staje przed decyzją wyboru formy leasingowania. Zdecydowana większość decyduje się na leasing samochodów – https://www.millennium-leasing.pl/samochody-osobowe – operacyjny. Jednak i leasing finansowy ma swoich zwolenników. Każdy ma zalety i wady. To od właściciela firmy zależy, którą formę wybierze. Niezbędna będzie dokładna analiza wszystkich za i przeciw. W końcu każdy chce podjąć taką decyzję, która będzie dla niego i jego firmy najbardziej opłacalna. Trzeba także pamiętać, że jest to niemałe zobowiązanie, które zwykle rozłożone jest w dość długim okresie czasu. Dlatego, to także trzeba poddać dokładnej analizie. Niezbędne będzie odpowiedzenie sobie na pytania „czy w przyszłości moja nisza się nie wypali?”, „czy będę w stanie okresowo opłacać daną kwotę?”. Zapewniam, że osoby, które zdecydowały się na leasing samochodów pod wpływem impulsu i ich firma obecnie słabo sobie radzi na rynku, bardzo tej decyzji żałują.

Przejęcie leasingu

Oczywiście, nawet takie osoby, które mają nieciekawą sytuację mogą z niej wybrnąć. Jednak nie będzie to łatwe. Pierwsze rozwiązanie jest przeznaczone jedynie dla osób, które przy podpisywaniu umowy na leasing samochodów przedstawiły poręczyciela. W takim wypadku, to właśnie on przejmuje obowiązki dotychczasowego leasingobiorcy, jeśli ten nie jest w stanie. Innym sposobem jest znalezienie kogoś z zewnątrz, kto przejmie nasz leasing. Zwykle w takich przypadkach firmy leasingowe nie robią problemu żadnej ze stron i dość sprawnie można przepisać leasing na inną osobę. Istnieje także możliwość, aby przedwcześnie zakończyć umowę na leasing samochodów. Wykup przedmiotu leasingowanego jest zdecydowanie bardziej korzystny niż rozwiązanie umowy. Będzie się to wiązało z dużym wydatkiem, jednak pozwoli nam skutecznie zakończyć leasingowanie. Można także znaleźć cesjonariusza. Musi on przejąć naszą umowę leasingową na dokładnie takich samych warunkach. Musi więc płacić takie same raty w takich samych terminach. W innym wypadku, firma leasingowa potraktuje umowę jako nową i nie będzie to korzystne ani dla cesjonariusza, ani dla dotychczasowego leasingobiorcy, który próbuje pozbyć się tej umowy.